KONTAKT


Vi arbeider både sammen og hver for oss, og vi har et stort nettverk av dyktige konsulenter og organisasjonspsykologer vi kan trekke på ved behov.

Henning Bang

+47 90 83 55 22      henning@bangmidelfart.no


Henning er siviløkonom og psykolog, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper.

Henning har drevet eget konsulentselskap siden 1986 og bistått utallige norske organisasjoner i større og mindre endringsprosesser. Hans spisskompetanse er utvikling av ledergrupper, ledere og organisasjonskultur og å være samtalepartner for ledere.

Henning er også en ettertraktet foredragsholder, og holder mye foredrag for bedrifter, universiteter og høyskoler.
Thomas Nesset Midelfart

+47 99 50 08 04      thomas@bangmidelfart.no


Thomas er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo med en spesialisering i organisasjonspsykologi. Han har i flere år arbeidet med team- og ledergruppeutvikling, og har utviklet og ledet lederutviklingsprogrammer for flere store nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Thomas spisskompetanse er utvikling av toppledergrupper og ledergrupper, samt å være sparringpartner for ledere. I tillegg har han arbeidet mye som rådgiver og fasilitator i krevende endringsprosesser.

Thomas har tidligere arbeidet som seniorkonsulent i The Performance Group, der han var ansvarlig for team- og ledergruppekompetansen.I 2012 ga vi sammen ut boken “Effektive ledergrupper”, som er den første norske boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere til organisasjonens verdiskaping. Henning har også skrevet bøkene ”Organisasjonskultur” og ”Organisasjonskultur i praksis”, som handler om hvordan man kan få til kulturelle endringsprosesser i grupper og organisasjoner.

I 2010 mottok vi Bjørn Christiansens minnepris for ”et særlig betydningsfullt faglig bidrag ” for artikkelen “Dialog og effektivitet i ledergrupper” i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Bang & Midelfart
OPPHAVSRETT BANG & MIDELFART © 2013