KONTAKT


Vi er opptatt av at utviklingsprosessene vi involverer oss i, skal bidra til reell verdiskaping i virksomheten.Vi får tilbakemelding fra våre kunder på at vi lykkes med å levere tjenester som har effekt på selskapets resultater, og som oppleves som nyttige og meningsfylte for den enkelte leder eller ledergruppe.


For å skape utvikling med effekt, tror vi det er viktig å kombinere:

1

FORSKNING OG PRAKSIS

Vi er i alt vårt arbeid opptatt av at tilnærmingene og metodene vi bruker er basert på norsk og internasjonal forskning, samtidig som vi kan bygge på bred erfaring fra praktisk arbeid i ulike virksomheter. Vi bidrar begge til forskningen innen organisasjonspsykologifeltet og skriver bøker og artikler, i tillegg til at vi tilbringer mye tid hos våre kunder og bistår med praktisk endringsarbeid.

2

FORRETNING OG PROSESS

Når vi arbeider med ledergrupper og ledere er vi er opptatt av at utviklingsprosessene ikke skal være noe som foregår på siden av hverdagen. Vi arbeider derfor med organisasjonens strategiske utfordringer som den ledende driver for utviklingsarbeidet, og vi adresserer de aktuelle problemstillingene som lederne står oppe i. Samtidig vil måten ledere og ledergrupper fungerer på, alltid være preget av hvem lederne er, hva slags personlighet, evner og ferdigheter de har, og hvilke relasjoner de har utviklet til folk rundt seg. Vi vil derfor fokusere på personene, relasjonene og den forretningsmessige virkelighet organisasjonen er i, for å bidra til gode utviklingsprosesser.

3

KUNNSKAP OG BEVISSTGJØRING OG TRENING

Effektive utviklingsprogrammer fører til at man tilegner seg ny kunnskap, og at man blir mer bevisst sine talenter og utviklingsområder. I tillegg er det avgjørende at man trener på den atferden man vil se mer av. Innsikt i hva man skal gjøre annerledes er ikke nok – man må trene på det, og gjerne mange nok ganger til at det blir en vane.

Bang & Midelfart
OPPHAVSRETT BANG & MIDELFART © 2013