Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Informasjon om våre tjenester i tilknytning til Covid-19

Informasjon om våre tjenester i tilknytning til Covid-19

Covid-19 pandemien har snudd det meste på hodet, og det stilles store krav til virksomhetens ledere og ledergrupper slik at man evner å ivareta de ansatte, være tydelige og samstemte på prioriteringene og sikre at organisasjonen er samkjørt og drar i samme retning.

Vi har lang erfaring med å støtte ledere og ledergrupper i krevende situasjoner, og har etter at Covid-19 pandemien brøt ut, tilpasset våre leveranser, slik at de kan leveres digitalt.

Individuell lederstøtte

Vi har omfattende erfaring med å tilby individuelle samtaler for deg som leder, slik at du kan ta gode valg i krevende situasjoner. Den individuelle lederstøtten skreddersys etter dine behov og tilpasses den situasjonen du står i. Bistanden gjennomføres enten digitalt (vi jobber både på Zoom, Skype, Teams, og Pexip) eller ved fysisk møte i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern fra myndighetene.

Ledergruppeutvikling

Vi har god erfaring med å gjennomføre ledergruppeutvikling digitalt under Covid-19 pandemien via digitale kanaler som Skype, Teams eller Zoom. Ledergruppeutviklingen vil nødvendigvis ta en litt annen form enn slik praksis var før pandemien, og følgende elementer har vist seg som særlig viktige:

1. Kartlegging og kontinuerlig tilpasning er avgjørende.

Pandemien treffer organisasjoner og ledergrupper veldig ulikt, og ting vil potensielt endre seg på kort tid. Vi anbefaler derfor å starte all ledergruppeutvikling med en to-delt kartlegging, hvor vi både identifiserer ledergruppens styrker og utviklingsområder i en «normal arbeidshverdag» og hvordan ledergruppen og den enkelte leder håndterer Covid-19 sitasjonen.

Ved å dele kartleggingen slik integrerer vi dagens situasjon i ledergruppeutviklingen, og vi vil da i etterkant kunne være tydelige på to ting:

  • Hva det er viktig å jobbe med i et mer langsiktig utviklingsperspektiv, som ledere og ledergruppe?
  • Hva det er viktig å jobbe med i et mer kortsiktig utviklingsperspektiv, knyttet til denne situasjonen, som ledere og ledergruppe?

2. Kortere, og hyppigere, oppfølgingsseanser.

Det er krevende å opprettholde fokus og engasjement i lange digitale møter, og vi anbefaler derfor å dele opp samlinger i flere kortere møter. Møtene bør ikke vare lenger enn 1,5-2 timer.

3. Enda bedre forberedte seanser.

Kortere og «spissere» seanser krever bedre forberedelse, og mindre bruk av Power Point presentasjoner. Det gjør at vi ber deltakerne lese relevant materiale på forhånd, og vi bruker mer tid med leder av gruppen for å forberede diskusjonene.

4. Strammere struktur i gjennomføringen.

Videokontakt stiller større krav til møtestrukturen, og vi gjennomfører derfor møtene med større grad av struktur og spilleregler for samhandlingen.

5. Arbeid i mindre grupper.

Det er enklere å engasjere færre deltagere i digitale møter. Derfor vil vi, avhengig av tematikk, dele gruppen i mindre grupper.

Bli kontaktet

Ønsker du en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Lurer du på hvordan du kan utvikle organisasjonens kultur? Trenger du å styrke deg selv eller dine ledere i lederrollen? Vi hjelper deg med å gjennomføre utviklingsprosesser som fører til reell verdiskapning i din virksomhet.