Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Ledergruppeprofilen effect

Looking for the english version of this page? Click here!

 

Hva er effect?

effect er et forskningsbasert spørreskjema utviklet for å måle kvaliteten på ledergruppens fungering og resultater. Faktorene som måles i effect har i en rekke internasjonale studier vist seg å være robuste prediktorer for effektivitet i ledergrupper. Ledergruppens skårer på effect kan derfor gi en indikasjon på hvor gode resultater ledergruppen skaper, hva som fungerer særlig bra i ledergruppen og hva som bør utvikles for at ledergruppen skal øke sin effektivitet.

De 24 faktorene som måles i effect er inndelt i fire kategorier:

  • Forutsetninger: Faktorer som er relativt stabile, og som fungerer som rammebetingelser for ledergruppens fungering (ofte kalt input-faktorer).
  • Prosesser: Faktorer som beskriver hvilke prosesser (både arbeids- og mellommenneskelige prosesser) som er vesentlige for at ledergruppen skal fungere effektivt.
  • Relasjonelle tilstander: Faktorer som beskriver kognitive, motivasjonelle og følelsesmessige tilstander som oppstår som et resultat av samhandlingen mellom medlemmene, de forutsetninger som preger ledergruppen, samt den situasjonen ledergruppen befinner seg i. Disse faktorene kan betraktes som indikatorer på ledergruppens samarbeidsevne, og blir gjerne referert til som emergent states i teamforskningen.
  • Resultater: Faktorer som beskriver hva slags merverdi ledergruppen produserer (ofte kalt output-faktorer)

Ledergruppen vil gjennom effect-rapporten få en detaljert oversikt over hvordan den fungerer langs 24 ulike dimensjoner, sammenlignet med en referansegruppe på 160 ledergrupper. Rapporten inneholder også anbefalinger for hva ledergruppen bør jobbe med for å videreutvikle seg.

 

Forskningen som ligger til grunn for effect

effect er utviklet av Henning og Thomas, og baserer seg på resultater fra forskningsprosjektet “Effektivitet i ledergrupper” ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Formålet med prosjektet har vært å identifisere indikatorer på gode ledergruppeprestasjoner, samt faktorer som påvirker hvor godt ledergrupper presterer.

Gjennom en omfattende gjennomgang av internasjonal forskning på ledergrupper og andre typer beslutningsteam siden 1970, samt egen forskning på mer enn 400 ledergrupper, har Bang og Midelfart foreslått en modell for effektivitet i ledergrupper (Bang, 2008, 2010; Bang & Midelfart, 2012; 2015; 2017; 2019). Modellen består av 24 faktorer, som enten er indikatorer på effektivitet I ledergrupper, eller viktige for å skape effektivitet i ledergrupper.

 

Referanser

Adm.dir Ellen Hambro, Miljødirektoratet:

«I Miljødirektoratet har vi brukt kartleggingsverktøyet effect i flere ulike sammenhenger. Da vi for en del år siden startet et utviklingsarbeid med toppledergruppen, brukte vi effect for å identifisere hva gruppen fungerte særlig bra på, og hva vi skulle fokusere på for å utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe. effect-rapporten ga oss et klart bilde av hvilke områder vi trengte å utvikle, og også mer detaljert innsikt i hva vi burde gripe fatt i for å skape endring på disse områdene. I tillegg kom det tydelig fram hva som allerede fungerte godt i ledergruppa, og som vi kunne bygge videre på i utviklingsprosessen. Vi har også benyttet effect etter at utviklingsprosessen var over, for å undersøke hvordan ledergruppen utviklet seg på de områdene vi valgte å fokusere på, og for å vurdere om teamutviklingen resulterte i den utviklingen vi ønsket. I tillegg har vi to ganger senere benyttet effect for å få en status på ledergruppens fungering, og som hjelp til å utvikle ledergruppen ytterligere.»

Bli kontaktet

Ønsker du en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Lurer du på hvordan du kan utvikle organisasjonens kultur? Trenger du å styrke deg selv eller dine ledere i lederrollen? Vi hjelper deg med å gjennomføre utviklingsprosesser som fører til reell verdiskapning i din virksomhet.