Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Publikasjoner

Bøker

Kjære leder

Effektive ledergrupper

Organisasjonskultur

Organisasjonskultur i praksis

 

Artikler

Artikler om ledergrupper

 • Fyhn, B., Bang, H., Sverdrup, T. E., & Schei, V. (2023). Safe among the unsafe: Psychological safety climate strength matters for team performance. Small Group Research, 54(4), 439-473. doi.org/10.1177/10464964221121273
 • Mogård, E. V., Rørstad, O. B., & Bang, H. (2022). The relationship between psychological safety and management team effectiveness: The mediating role of behavioral integration. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), 406.doi.org/10.3390/ijerph20010406
 • Bang, H. og Midelfart, T.N. (2017). What characterizes effective management teams? A research-based approach. Consulting Pychology Journal: Practice and Research, 69, 334–359.
 • Bang, H. (2017). Technical manual on «effect» – an inventory for measuring management team effectiveness. Unpublished paper, Department of Psychology, University of Oslo.
 • Grøn, R. T., Elmholdt, C. W. og Bang, H. (2016). Effektive ledergrupper – hvorfor, hvad og hvordan. Erhvervspsykologi, 14(3), 4-21.
 • Bang, H. og Midelfart, T.N. (2015). Ledelse gjennom effektive ledergrupper. I S. Einarsen og A. Skogstad (red.). Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Bang, H. (2012). What prevents senior executives from commenting upon miscommunication in top management team meetings? Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 7(2), 189–208.
 • Bang, H. og Midelfart, T.N. (2010). Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, 4–15.
 • Bang, H., Fuglesang, S.L., Ovesen, M. og Eilertsen, D.E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity and focused communication. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 253–261.
 • Bang, H. (2010). Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter. Upublisert doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.
 • Bang, H. og Øverland, K.N. (2009). Norske toppledergrupper: Hvem er de, hva gjør de og hvor effektive er de? Rapport 2009. Bergen: Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole.
 • Bang, H. (2008). Effektivitet i ledergrupper – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 272–286.
 • Midelfart, T. N. (2006).  Effectiveness in management teams: The role of diversity, conflict and communcation. Upublisert hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO.

 

Artikler om organisasjonskultur

 • Bang, H. (2017).  Organisasjonskultur. I S. Einarsen, Ø. L. Martinsen og A. Skogstad (red.). Organisasjon og ledelse, 405-431. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Bang, H. (2013).  Organisasjonskultur: En begrepsavklaring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 326-336.
 • Tronsmo, P., Bang, H., Haukedal, W. og Reve, T. (1986). Omstilling og organisasjonskultur i norske rederier, SAF-rapport nr. 3/86, Bergen: Norges Handelshøyskole.
 • Bang, H. (1985). Bedriftskultur og den nyansatte, Arbeid og Læring, 2, 2-4.

 

Artikler om ledelse

 • Midelfart, T. N. (2008).  Kommunikasjonskurs for lærere. I K. Søderberg og P. Bregendahl (red.). Domænerne på arbejde. København: Frydenlund.
 • Bang, H. (2007). Delegering – en nøkkel til effektivt lederskap. Magma, 10(5), 44-50.
 • Bang, H. og Lindholm, A.E. (1998). Hvordan takle vanskelige samtaler? I H. Doksrød (red.). Kunnskap i arbeid – status og fremtidsbilder, 199-209. Oslo: SPO/Tano Aschehoug.
 • Bang, H. (1998). Lederens betydning for organisasjonskulturen. I T. Colbjørnsen (red.). Idé, konsekvens, handling. Suksesskriterier for endring. AFFs årbok, 49-61. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
 • Bang, H. og Lindholm, A.E. (1996). Terapeutiske prinsipper i utvikling av ledere. I S. Reichelt og H. Haavind (red.). Aktiv psykoterapi. Oslo: AdNotam Gyldendal.

 

Artikler om karakterstyrker:

 • Bang, H., Boe, O., Eilertsen, D.E. og Nilsen, F.A. (2018). OBSCIF – A reliable and valid observational instrument for measuring character strengths. ICERI proceedings, 5465-5473.
 • Boe, O. og Bang, H. (2017). The big 12: the most important character strengths for military officers. Athens Journal of Social Sciences, 4(2), 161-174.
 • Bang, H., Boe, O., Nilsen, F.A. og Eilertsen, D.E. (2017). Do character strengths predict how well military cadets succeed during their Bachelor`s program? ICERI proceedings, 7297- 7302. doi: 10.21125/iceri.2017.1961
 • Bang, H., Eilertsen, D.E., Boe, O. og Nilsen, F. A. (2016). Development of an observational instrument (OBSCIF) for evaluating character strengths in army cadets. EDULEARN proceedings, 7803-7808.
 • Bang, H., Boe, O., Nilsen, F. A. og Eilertsen, D. E. (2015). Evaluating character strengths in cadets during a military field exercise: Consistency between different evaluation sources. EDULEARN15 Proceedings, 7076-7082.
 • Boe, O., Bang, H. og Nilsen, F. A. (2015). Experienced military officer’s perception of important character strengths. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190, 339-345.
 • Boe, O., Bang, H. og Nilsen, F. A. (2015). Selecting the most relevant character strengths for Norwegian Army officers: An educational tool. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 801-809.

Bli kontaktet

Ønsker du en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Lurer du på hvordan du kan utvikle organisasjonens kultur? Trenger du å styrke deg selv eller dine ledere i lederrollen? Vi hjelper deg med å gjennomføre utviklingsprosesser som fører til reell verdiskapning i din virksomhet.