Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Masterclass i ledergruppeutvikling

Thomas Nesset Midelfart og Henning Bang

Thomas Nesset Midelfart og Henning Bang.

Invitasjon til utviklingsprogram for interne og eksterne konsulenter.

Hva påvirker om ledergruppeutvikling har effekt? Hva er de klassiske utfordringene ledergrupper strever med, og hvordan kan man jobbe med disse utfordringene? Hvordan går man frem hvis man vil kartlegge hvordan en ledergruppe fungerer? Og hvordan formidle resultatene på en konstruktiv måte? Hvordan kan man tydeliggjøre ledergruppens formål, og sørge for at den bruker tiden sin på de riktige sakene? Hvordan kan man trene ledergruppens medlemmer til å utnytte forskjellighetene seg imellom? Hvordan øke den psykologiske tryggheten i ledergruppen? Og hvordan hjelpe ledergruppen til å lære av sine feil og suksesser og gjøre det naturlig for medlemmene å diskutere hvordan gruppen fungerer?

I perioden mai-september 2023 arrangerer vi Masterclass i ledergruppeutvikling. Programmet er for deg som jobber med utvikling og veiledning av ledergrupper. Målet er å gi deg en oppdatering på den nyeste forskningen på ledergrupper, en verktøykasse med metoder og verktøy, samt være en arena for å diskutere problemstillinger og dilemmaer du står i som fasilitator for utviklingsprosesser i ledergrupper.

Programmet består av to samlinger, gjennomføring av en kartlegging av en ledergruppes fungering med ledergruppeprofilen effect, samt deltakelse i en veiledningsgruppe bestående av 3-4 deltakere i Masterclassen.

  • Første samling er på to dager, og går av stabelen 22. og 23. mai 2023. Her vil hovedfokus være på praktiske verktøy for kartlegging og utvikling av ledergrupper.
  • I perioden mellom første og andre samling skal du gjennomføre en effect ledergruppeprofil på en selvvalgt ledergruppe, og gjerne også starte en utviklingsprosess med denne ledergruppen. Vi legger opp til at de selvstyrte veiledningsgruppene møtes minst to ganger mellom samlingene, og at deltakerne veileder hverandre på dilemmaer og utfordringer som oppstår i utviklingsprosessen.
  • Andre samling er på én dag, og avholdes 19. september 2023. Her vil hovedfokus være på særskilte dilemmaer og utfordringer som ofte oppstår når man driver med ledergruppeutvikling, samt hvordan man kan håndtere disse utfordringene. Arbeidet på andre samling vil dels skje i plenum, dels i mindre grupper.

Praktisk informasjon og vilkår

For påmelding eller mer informasjon om programmet sender du en epost til thomas@bangmidelfart.no.

Pris for hele kurset er 34.000 NOK, inkludert 1 effect profil (veiledende pris på 8.000 NOK), boka «Effektive ledergrupper», arbeidshefte med verktøy for å utvikle ledergrupper, samt lunsj på samlingene.

Vi tar opp deltakere etter «førstemann til mølla»-prinsippet, og setter strek ved 16 deltakere. Kursavgiften skal betales i januar 2023. Ved avmelding senere enn 3 uker før kursstart, gis det ingen refusjon for kursavgiften. Avmeldingen må være skriftlig.

Samlingene vil avholdes fysisk sentralt i Oslo. Ved eventuelle smittevernsrestriksjoner som hindrer fysisk gjennomføring vil kurset gjennomføres digitalt.

Merk: Deltakelse på Masterclass forutsetter at du er sertifisert i ledergruppeprofilen effect. Er du ikke det i dag, men ønsker å delta, kan du i forkant av Masterclass:

  1. Gjennomføre et sertifiseringskurs hos Aon – (pris per deltaker 10.000 NOK ex. mva).
  2. Gjennomføre et 1,5 timers «forkurs» med oss. Dette forkurset vil gjennomføres digitalt, og gjøre deg i stand til å kunne tolke en effect profil. Forkurset og Masterclass sammen vil føre til at man blir sertifisert i effect (pris per deltaker 5.000 NOK ex mva).

Henning Bang er siviløkonom og psykolog, med doktorgrad på ledergrupper. Han arbeider som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, og som organisasjonspsykolog i Bang&Midelfart.

Thomas Nesset Midelfart er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han arbeider som organisasjonspsykolog i Bang&Midelfart, og er, sammen med psykolog Gitte Nesset Midelfart, fast lørdagsspaltist i Dagens Næringsliv i spalten «Lederlivet».

Henning og Thomas har sammen skrevet boka «Effektive ledergrupper», som er utgitt i ulike versjoner i Norge, Danmark og USA.

Bli kontaktet

Ønsker du en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Lurer du på hvordan du kan utvikle organisasjonens kultur? Trenger du å styrke deg selv eller dine ledere i lederrollen? Vi hjelper deg med å gjennomføre utviklingsprosesser som fører til reell verdiskapning i din virksomhet.