Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Kulturutvikling

Vi støtter ledere i å påvirke og utvikle egen organisasjonskultur

 

Organisasjonskultur er enkelt sagt ”måten vi gjør tingene på her hos oss”. Mer presist kan vi si at organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. En organisasjonskultur er ikke god eller dårlig i seg selv, men avhengig av om den bidrar til eller vanskeliggjør måloppnåelse for virksomheten.

Vi har spisskompetanse på hvordan ledere kan påvirke og endre egen organisasjonskultur, og har bistått en rekke bedrifter med kulturendringsarbeid. Det kan eksempelvis handle om at det har utviklet seg en «ukultur» man ønsker å få bukt med, at man ønsker å skape en bedre tilpasning mellom virksomhetens kultur og selskapet strategi, eller at man skal fusjonere to ulike selskaper og dermed to ulike kulturer.

 

Slik jobber vi

Kulturutviklingen skal øke sjansen for at man oppnår de strategiske målene virksomheten har satt seg. Vi tar derfor alltid utgangspunkt i virksomhetens strategier og mål, og bruker dette som ramme for kulturarbeidet.

Man vedtar heller ikke en organisasjonskultur; den er en konsekvens av handling. Skal man lykkes i arbeidet med organisasjonskultur er det derfor viktig at:

 

1. Organisasjonens medlemmer er motiverte og sultne på kulturutvikling.

I den første fasen – opptiningsfasen – kartlegger vi kulturelle styrker og utviklingsområder med det mål å gjøre ledere og medarbeidere motivert og klar for endring. Dette er en fase mange lett glemmer eller undervurderer, men det er her mye av grunnlaget for endring legges.

 

2. Utviklingsprosessen utfordrer folk til å handle og tenke på nye måter.

I neste fase – endringsfasen – begynner selve forandringsarbeidet, eksempelvis gjennom å etablere nye vaner, identifisere hindringer og gjøre aktiviteter som påvirker kulturen i ønsket retning.

 

3. Man holder på lenge nok til at endringene konsolideres

I den siste fasen – stabiliseringsfasen – handler det om å integrere de nye måtene å handle på i hverdagen. Kjernen i denne fasen er å holde på så lenge og så intensivt at det skaper varige endringer, og å utforme strukturer og systemer som støtter opp om endringene.

Bli kontaktet

Ønsker du en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Lurer du på hvordan du kan utvikle organisasjonens kultur? Trenger du å styrke deg selv eller dine ledere i lederrollen? Vi hjelper deg med å gjennomføre utviklingsprosesser som fører til reell verdiskapning i din virksomhet.