Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Ledergruppeutvikling

Vi støtter ledere i å skape effektive og velfungerende ledergrupper.

 

Måten ledergrupper fungerer på er vesentlig for organisasjoners prestasjoner.

Effektive ledergrupper fatter, kvalitetssikrer og forankrer beslutninger, gjør prioriteringer og legger overordnete føringer for hva som skal gjøres, og for hvordan det skal gjøres. De diskuterer saker, løser problemer, gir råd til hverandre og følger opp pågående prosesser i organisasjonen. Medlemmene informerer hverandre om saker av betydning og bidrar til at organisasjonens ulike prosesser og enheter samspiller på en god måte.

Effektive ledergrupper bidrar med andre ord positivt til organisasjonens verdiskaping – de skaper en merverdi som øker sjansen for at organisasjonen lykkes.

Mange ledergrupper fungerer imidlertid ikke optimalt, og de er gjerne underutnyttede arenaer for verdiskaping. Ofte er det utydelig hva som er ledergruppens funksjon og formål, ledermøtene er ineffektive, medlemmene oppfører seg som en samling enkeltledere og ikke som et samkjørt team, og det er manglende psykologisk trygghet i gruppen.

Vår ambisjon er å bistå ledere i å utnytte det potensialet som ligger i ledergruppen og skape ledergrupper som utgjør en viktig og positiv forskjell for hvordan organisasjonen presterer.

 

Slik jobber vi

Vårt arbeid tar utgangspunkt i forskningen på effektivitet i ledergrupper. Gjennom en omfattende gjennomgang av internasjonal forskning på ledergrupper og andre typer beslutningsteam siden 1970, samt egen forskning på over 350 ledergrupper, har vi utviklet en modell for de faktorene som er særlig viktige for ledergruppers prestasjoner (se figuren under).

Trykk for å se modellen

Modellen gjennomgås grundig i vår bok Effektive ledergrupper, som i dag er pensum ved en flere universiteter og høyskoler, og brukes som rammeverk av en rekke ulike organisasjoner og konsulentfirmaer.

Vi leverer alt fra dagsamlinger og korte utviklingsprosesser på et par dager, til lengre forløp, der vi følger ledergruppen tett over tid.

Vi starter alle våre prosesser med en kartleggingsfase der vi avdekker utviklingsbehov, definerer mål for prosessen og skaper eierskap og motivasjon for endring. I kartleggingsfasen fyller gruppen ut ledergruppeprofilen effect (se fanen Ledergruppeprofilen effect for mer informasjon), vi har individuelle samtaler med alle medlemmene og andre nøkkelpersoner utenfor gruppen, og vi har grundige samtaler med leder av gruppen.

Etter kartleggingsfasen skreddersyr vi en utviklingsprosess i tråd med de utviklingsbehovene og målene som har blitt identifisert. Som oftest inneholder prosessen en kombinasjon av samlinger på ½-2 dagers varighet, oppfølging på ledermøtene, individuell veiledning med leder og med ledergruppens medlemmer, trialoger (samtaler med leder, hvert enkelt ledergruppemedlem og oss) og individuelle treningsområder. Kombinasjonen av disse elementene sikrer at utviklingsprosessen medfører reell atferdsendring og verdiskapning for organisasjonen.

Bli kontaktet

Ønsker du en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Lurer du på hvordan du kan utvikle organisasjonens kultur? Trenger du å styrke deg selv eller dine ledere i lederrollen? Vi hjelper deg med å gjennomføre utviklingsprosesser som fører til reell verdiskapning i din virksomhet.