Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Styreevaluering

Vi videreutvikler styrets evne til å lede virksomheten i ønsket retning.

Som styre har man det øverste ansvaret for virksomheten. Et velfungerende styre er en strategisk støttespiller for toppledelsen, det fører kontroll og tilsyn, og det sørger for at virksomheten har riktig administrerende direktør.

Gode styrer evaluerer jevnlig selv sin egen fungering og resultatskapning, samtidig som de med jevne mellomrom (typisk hvert 2-3 år) gjennomfører en mer grundig evaluering.

I våre styreevalueringer retter vi oppmerksomheten mot en rekke aspekter vi basert på forskning vet påvirker styrets fungering og resultatskapning. Dette er eksempelvis styrets samlede kompetanse og erfaring, styrets arbeidsform og arbeidsstruktur, dynamikken og samhandlingen i styret, styreleders utøvelse av styrelederrollen, samt samarbeidet med administrasjonen.

Vårt arbeid er i samsvar med Styreinstituttets retningslinjer for styreevalueringer, samt NUES krav til styreevaluering.

 

Slik jobber vi

Våre styreevalueringer inneholder en rekke ulike elementer som skreddersys til den enkelte virksomhet. Disse elementene er alltid knyttet til virksomhetens mål og strategi.

Basert på kartleggingen utarbeider vi en evalueringsrapport, som bearbeides i en workshop med styret. Hvis ønskelig har vi også et møte med valgkomiteen, slik at de får forståelse for de av resultatene som kan ha betydning for komiteens arbeid.

Vi kan også støtte styreleder i gjennomføringen av forbedringstiltakene.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon rundt hvordan vi gjennomfører styreevalueringer.

Bli kontaktet

Ønsker du en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Lurer du på hvordan du kan utvikle organisasjonens kultur? Trenger du å styrke deg selv eller dine ledere i lederrollen? Vi hjelper deg med å gjennomføre utviklingsprosesser som fører til reell verdiskapning i din virksomhet.